La Càtedra TIC Salut va ser creada al desembre del 2013 per iniciativa de la Fundació TicSalut i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb la visió de donar servei i servir de punt de referència en la recerca en les TICs, la salut i el sistema social.

Missió

La missió de la Càtedra és generar, difondre i transferir coneixement sobre la utilització de les TIC en l’àmbit de la salut i serveis socials, al voltant, inicialment, de tres línies de treball principals, entre d´altres que es vagin incorporant:
 
  • Utilització de les TIC dintre del sector salut i social mitjançant la identificació de projectes d'innovació i de recerca.
  • Definició d´un marc de competències professionals en l’àmbit de les TIC i la salut.
  • Ús racional de la telemedicina per operativitzar el model assistencial no presencial.

Objectius

  • Col·laborar amb les institucions sanitàries i sociosanitàries de l'entorn territorial immediat de la UVic-UCC però també d’abast català, nacional i internacional, per a promoure projectes i iniciatives de recerca i polítiques d'actuació per millorar la qualitat assistencial, fer més eficient el sistema sanitari i social i alhora establir un nou model de relació entre el ciutadà i el seu sistema de salut i social mitjançant la utilització de les TIC.
  • Servir com a instrument per a afavorir la col•laboració entre les entitats proveïdores de salut i serveis socials, universitats i centres de recerca, les empreses vinculades a l’àmbit de la salut i la tecnologia, amb els investigadors de la UVic-UCC i la Fundació TicSalut. Al mateix temps, afavorirà la col•laboració entre investigadors i professionals d’alt reconeixement a nivell nacional i internacional, amb els investigadors de la UVic-UCC i el personal de la Fundació TicSalut, així com altres professionals del sector salut i social.
Direcció

Dr. Francesc Garcia-Cuyàs

Coordinació

Sr. Marc de San Pedro

C. Miquel Martí i Pol, 1
08500 Vic

+34 93 886 33 42

catedra.ticsalut@uvic.cat